“Med vår lange erfaring og brede kunnskap, står vi klar til å bistå deg. Vi er kun en telefon unna!”

917 18 848

Rolf Svan Amundsen

Planlegging - Prosjektering - Prosjektledelse

Siram AS har deltatt i planlegging og bygging av både store og små kraftverk og bistår gjerne ved planlegging, prosjektering og/eller realisering av ditt kraftprosjekt.

Kontrollanlegg - Nettilknyttning

Siram AS har lang erfaring i planlegging, prosjektering, bestilling og oppfølging av kontrollanlegg. Vi har også lang erfaring fra drift av nett og bidrar gjerne til å løse problemer rundt tilknytning til nettet, tariffer og regelverk.

Drift

Vi drifter i dag flere småkraftverk og har i den forbindelse også sakkyndig driftsledelse og vassdragsteknisk ansvar.
Vi utarbeider lovpålagt internkontroll og implementerer denne i driften av kraftverket.
Drift av kraftverk gjøres fortrinnsvis gjennom selskapet Norsk Kraftverksdrift AS.

Vassdragteknisk ansvar

Siram AS har kvalifisert VTA opp til og med bruddkonsekvensklasse II.

Trenger dere VTA så lei inn tjenesten fra oss.

Siram AS utarbeider ved behov lovpålagt internkontroll.

Sakkyndig driftledelse

Siram AS har godkjent drifts-leder/ansvarlig for både høy- og lavspenningsanlegg.

Trenger dere drifts-leder/ansvarlig så lei inn tjenesten fra oss

Siram AS utarbeider ved behov lovpålagt internkontroll.

Driftssystemet til Norsk kraftverksdrift setter driften i system!

Ta i bruk det enkle og moderne driftssystemet levert av Norsk Kraftverksdrift AS. Systemet integrerer internkontroll og drift på en elegant måte.

Det er også mulig å leie inn ulike tjenester fra selskapet.