Drift

Det er mange forhold man i dag må tenke over ved drift av et kraftverk og det er mange krav og spørsmål som stilles i fra myndigheter, nettselskap og forsikringsselskap. Eier har i dag et betydelig ansvar og dersom driften foregår uten kompetent ansvarlig og med ingen eller dårlig internkontroll, kan man få problemer i forbindelse med ulike hendelser.

  • I møtet med nettselskap er det viktig å ha kunnskap om tilknytningen og hvordan kraftverket kan påvirke nettet. Det er viktig å ha kunnskap om tariffering, måling og avregning.
  • I møte med NVE er det viktig å kunne dokumentere hvordan man oppfyller konsesjonsvilkår, vassdragsteknisk ansvar etc.
  • I møte med DSB må man være sikker på at alle lover og regler innenfor elsikkerhetsområdet er oppfylt og at man kan dokumentere dette.
  • I møte med forsikringsselskap er det viktig å kunne dokumentere hvordan driften er gjennomført.
  • I møte med energiselskap og for å oppnå best mulig økonomisk resultat er det viktig å ha kunnskap om muligheter, markedsmekanismer, grønn kraft osv