Om oss

Siram AS ble startet i 2008 og har som formål å yte konsulenttjenester til energibransjen, med hovedvekt på problemstillinger eiere av småkraftverk står overfor i forbindelse med planlegging, bygging/rehabilitering eller drift av sine anlegg.

Firmaet har både elektro- og maskinteknisk kompetanse.
Vi har nær kontakt med og samarbeid med Clemens Kraft AS og kan dermed dra veksler på den kompetansen Clemens Kraft AS disponerer. Gjennom dette samarbeidet har firmaet tilgang på høy kompetanse også innen byggteknikk.

Vi vil dermed hevde at vi kan tilby kompetanse på de fleste energirelaterte spørsmål og vi vil gjerne delta i og finne løsninger på de ulike problemstillinger som du eller ditt firma står overfor.

Rolf Svan Amundsen

Rolf Svan Amundsen

Rolf Svan Amundsen er pr i dag eneste ansatte.

Han er utdannet elektro sivilingeniør fra NTH i 1979 og høyskoleingeniør i prosess og energiteknikk (maskiningeniør) ved Høgskolen i Telemark i 1998.

Rolf Svan Amundsen har jobbet i kraftverksbransjen hele sitt yrkesaktive liv og har dermed stått overfor de fleste utfordringer og problemstillinger denne bransjen har.

Rolf Svan Amundsen sine kvalifikasjoner:

Utdannelse

• Elektroingeniør Telemark Tekniske Høgskole 1976
• Sivilingeniør elektro NTH 1979
• Høyskoleingeniør Prosess- og energiteknikk (maskiningeniør) ved Høgskolen i Telemark i 1998.
• Etterutdanningskurs (EEU kurs) i varmepumper.
• Kurs i Damsikkerhet I, II og III. Godkjent VTA opp til og med damklasse II.
• Brannvernlederkurs og kurs i varme arbeider.
• Flere tekniske kurs.
• Godkjent som sakkyndig driftsleder.

Yrkeserfaring

• Siviltjeneste ved Blå Kors 1980 – 1981
• Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt 1981-1981.
• Akershus Energiverk. Ansatt fra 1981-1985.
– Produksjonsplanlegging
– Nettplanlegging
• Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Fra 1985 til 1996.
– Teknisk saksbehandler ved ombygging av Grønvollfoss kraftstasjon og Grønvollfoss koplingsstasjon. Rehabilitering av turbiner, nytt kontrollanlegg og ny vannstandsregulator, ny styring av 132 kV koplingsstasjon.
– Anleggsleder elektro ved bygging av Årlifoss kraftverk.
– Vurdering av diverse nyanlegg bla energiutvinning av søppeldeponi.
– Prosjektleder ved rehabilitering og modernisering av turbin ved Sundsbarm kraftverk (110 MW)
–  Driftansvarlig ved kulde-/varmepumpeanlegg ved Skien Isstadion
– Utleid til Union (Union Co) som konsulent ifm ombygging av Skotfoss kraftverk. Nytt kontrollanlegg.
– Medlem i fagprøvenemnda for Energiteknikerfaget.
– Termodynamiske virkningsgradsmålinger på vannkraftverk.
• Løvenskiold-Fossum Kraft. Fra 1996 til 2008.
– Teknisk sjef med ansvar for: 5 småkraftverk med tilhørende dammer og vassdragstekniske anlegg. Sakkyndig driftsleder og vassdragsteknisk ansvarlig.
– Nett underlagt monopolkontroll med rapporteringsplikt overfor NVE.
– Teknisk og økonomisk ansvar for mekanisk verksted for landbruks- og skogsmaskiner.
– Ansvar for park og jordbruk
-Planlegging av og innsending av konsesjonssøknad for Fjellet småkraftverk, Åmot småkraftverk, Godal minikraftverk og Bestul pumpestasjon. (Prosjektene er senere realisert)                                                                                                                                                                                                                              -Styremedlem i småkraftverkenes forening.
• Siram AS etablert i mars 2008
– Daglig leder siden 2008
– Diverse konsulentarbeid (Se referanser)
– Innleid som daglig leder i Elvekraft AS fra okt 2011 – jan 2013.