PLANLEGGING – PROSJEKTERING – PROSJEKTLEDELSE

Siram AS har deltatt i planlegging og bygging av både store og små kraftverk og bistår gjerne ved planlegging, prosjektering og/eller realisering av ditt kraftprosjekt.

  • Vi kan beregne produksjonspotensial, lage kostnadsoverslag og finne ut om prosjektet er levedyktig/lønnsomt.
  • Vi kan utarbeide konsesjonssøknad med hydrologisk rapport og følger opp søknaden.
  • Vi kan utarbeide forespørsler, bestille og følge opp leveranser.
  • Vi kan leie ut prosjektleder i byggeperioden
  • Vi kan bistå i driften av anlegget
  • Vi kan stille med VTA
  • Vi kan påta oss rollen som drifts- leder/ansvarlig.