Sakkyndig driftsledelse

I «Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg» står det i § 6 – Generelle bestemmelser:

«For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget.»

Siram AS kan bidra med utarbeidelse av internkontroll og kan ved behov inneha rollen som drifts-leder/ansvarlig.(sakkyndig driftsleder.)