Vassdragteknisk ansvar

I henhold til «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)» kap 2. Organisatoriske krav § 2-3. Leder: «Lederen har ansvar for at:

  • Internkontroll utføres
  • Kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse
  • Kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver,
  • Sikkerhetskravene til vassdragsanolegg overholdes, herunder sikringstiltak av hensyn til allmennheten, jf § 7-6,
  • Rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp.»

I kapittel 4. Klassifisering, § 4-1 Klassifisering, står det « Alle vassdragsanlegg skal klassifiseres i en av fem konsekvensklasser.»
Siram gir råd og veiledning til eier/ansvarlig/leder og kan utføre oppgaver nevnt over og pålagt i forskrifter.
Siram AS har kvalifisert VTA opp til og med bruddkonsekvensklasse II.

Siram AS kan utarbeide internkontroll.